Asma kinaryo jopo

"Asma kinaryo jopo"

Kulo kinten punika paribasan jowo ingkang hanggadahi maksut jero sanget.

Dening kabeh manungsa wonten ing jagad punika kagungan jeneng utawi asma piyambak piyambak. Lan sedaya asma kaliyan jeneng punika dipun paringaken dateng kita kaliyan tiyang sepuh kita hanggadahi maksut utawi wrdi kiyambak kiyambak.

Amargi sebab punika blog kula ingkang mawi boso inggris kulo paringi judul mova nugraha ardi catholic blogger. maksut kulo nggih supados samangke asma kulo dados merk kulo lan jopo kagem panglaris blog kulo

My Blog List

SPONSORED LISTINGS


please give your donation

Twitter Updates

Related Websites