"NUJUMAN" budaya jowo ingkang adi luhung

Salah sijine kebiasaane wong jowo yaiku niteni dino(hari). Kebiasaan niteni dino dipun arani Ilmu NUJUMAN.
Contone biasane wong jowo nyambunghake dino kelahiran karo wataking manungsa. Sing diarani dino weton. Conto liyane menawa ameh kagungan gawe wong jowo biasane milih milih dino kang apik.

Ing jaman modern saiki ilmu NUJUMAN wis jarang ingkang ngagem.
Kajobo bener lan salahipun panemu saking ilmu punika, kita patut nglestarikhaken amargi Nujuman punika salah setunggiling paninggalan leluhur.

My Blog List

SPONSORED LISTINGS


please give your donation

Twitter Updates

Related Websites