world heritage cities conference and expo,SIEM festival opo kui


Surakarta, Selasa legi 5 dulkaidah 1941

Pranatomongso kalimo wuku wuye

Minggu kepengker wonten ing kutho solo wonten acara world heritage cities conference and expo kaliyan acara SIEM festival.


Sejatinipun kulo sakjroning warga solo kepingin sanget mirsani exponipin wonten ing puro Mangkunegaran hanaging ngantos acaranipun bubar kulo mboten gadah wekdal kagem mirsani expo lan SIEM festival puniko.


Wonten ing seratan punika kulo namung badhe nyerat punopo kemawon ingkang kulo rasahaken perubahan kawontenan ing sekitar kulo amargi wonten acara punika.
Sakpunika ing kutha Solo bangjo bangjo dipun paringi wektu detikan supados tiyang ingkang mandeg wonten ing bangjo saged mangertos kirang pinten detik lampu puniko ijo punopo abrit.
Wonten malih sakpunika wisata kagem kuliner utawi panganan woten ing gladag ingkang disuguhaken sedaya makanan khas daerah solo.


Kulo namung saged mengarep arep dene acara World heritage cities conference and expo lan SIEM festival punika saged biyantu ekonominipun sedaya warga Solo.

My Blog List

SPONSORED LISTINGS


please give your donation

Twitter Updates

Related Websites