paribasan jowo sinambungan kaliyan internet om Google lan mas Yahoo

Surakarta,Minggu kliwon 13 pasa 1941
Pranotomongso katigo, wuku JulungpujutParibasan jawi “sakdowo dowone lurung luwih dowo gurung” ingkang tegesipun kurang luwih tinembungan utawi carito luwih cepet sinebar dateng sinten kemawon.
kekajengan paribasan punika supados mboten seneng “ngrasani” .Amargi carita utawi tinembungan punika menawi sampun dicritaken saged dumugi pundi pundi,saking tiyang satunggal dateng setunggalipun.Punapa malih menawi crita wirangipun rencang sansaya cepet sinebaripun.

Ing jaman modern punika paribasan inkang sinebat wonten ing nginggil taksih asring kita panggihi. Sakpunika kita pundhut saenipun kemawon, kita sinambungaken paribasan punika kaliyan internet.Kita sinambungaken dateng om “Google” kaliyan mas “Yahoo” .

Mas Yahoo kaliyan om Google nggih seneng “ngrasani” punapa kemawon ingkang dipun serat dateng website utawi blog ingkang sampun kathah pamirsanipun lajeng medal wonten ing koco kapisan pikolehanipun. Sansaya malih menawi kathah website utawi blog ingkang nyerat rembagan punika.

Amargi kados mekaten kito kedah ngati ati nyerat wonten ing internet amargi samangke dipun waos tiyang tiyang sakdunia.

Monggo kita nyritahaken ingkang sae sae kemawon.

Maturnuwun

10 comments:

Oswald said...

Hello, I've found your blog by chance. I think this is Super.
I will regularly visit your blog. Please edit your
Blogjust as nice as you always do. It would be nice if you comment my blog. The link:
http://rentner-haben-keine-zeit.de
And if you have time the three Google Adsense advertisements with ID. They express a
small salary from U.S. cents and at least paysome of the bills.! My address can be found on my blog at Impressum. Thank you very much and have a nice day!

astaga.com lifestyle on the net said...

Wah asik juga nih bahasa Jawa dipadukan dg mesin pencari. Salam

yuniico said...

Job Feed Aggregator : salam kenal sobat, ini Bike Attachments dari yogyakarta

salam sukses

Indonesia News Aggregator
Dog Crates Article

Daily Topic said...

Thank you for another essential article. Where else could anyone get that kind of information in such a complete way of writing? I have a presentation incoming week, and I am on the lookout for such information.. Diamond Blizz

Kind Regard

Juns

Best to Download

Valentines Day Flowers said...

That was alluring! Thanks for the extent interpretation! I even did an appraisal on my website! Why am I using squeal script everywhere!

Virgo characteristics said...

You know, I have to tell you, I really enjoy this blog and the insight from everyone who participates. I find it to be refreshing and very informative. I wish there were more blogs like it.

Psychotherapist said...

Your website looks like getting more traffic thanks to sites such as Facebook and other social sites. Thanks again for the awesome post I’ll be back for more.

wicker furniture said...

kula iku sering datang blog iki... nagpunten bebasan kula boten bagus kang... seneng pisan datang blog kien..., tapi akeh kang nyepam kang..., jadi kurang cakep... lan kang penting boten sopan kang... bli apa2 lamun komentar kanggo kata kunci..., tapi lamun nyepam..., jorok kang... om google lan mas yahoo pun boten seneng... kang penting dofollow lan boten nyepam kang..., supaya blog iki tambah indah... matur nuwun lan nyuwun sewu kang...

Obat Herbal Radang Paru-Paru said...

Basa Jawa , wis ana nang Wikipedia.

Obat Herbal Lupus said...

Sukses kangge Blog niki :)

Post a Comment

My Blog List

SPONSORED LISTINGS


please give your donation

Twitter Updates

Related Websites