Solo Indonesia nyuwun sumbangan

Monggo kaliyan dipun pirsani :ENGLISH LANGUAGES VERSION


Sejatosipun kula kepingin sanget,ngedalaken lan nunjukaken budaya jawa ing solo indonesia punika wonten ing website kulo (www.businesssolo.com)

Kulo kepingin sanged budaya jawa saged dipun pirsani tiyang tiyang wonten ing jagad punika.Amrih kaliyan mekaten jagad punika saged ngertos menawi wonten kutho naminipun solo ingkang gadhah budaya ingkang sae.Kadosto bedoyo tarian,wayang,tembang,lan sanes sanesipun.

Namung nanging kulo sakpunika dereng saged ngedalaken video utawi foto amargi kula taksih terbatas alatipun.Kala wingi kula sampun nyobi pados sumbangan nanging ingkang maringi taksih saking offline dereng rencang saking Internet.

Awit sebab punika kula badhe nawaraken sinten kemawon ingkang maringi sumbangan dateng kulo sinten kemawon badhe kulo kirimi file jpeg gambar aksara jawa.

Sakaderengipun kula Maturnuwun menawi wonten ingkang purun nyumbang dateng kula


Mova Nugraha
WWW.BUSINESSSOLO.COM

2 comments:

yuniico said...

Job Feed Aggregator : salam kenal sobat, ini Bike Attachments dari yogyakarta

salam sukses

Indonesia News Aggregator
Dog Crates Article

Daily Topic said...

Thank you for another essential article. Where else could anyone get that kind of information in such a complete way of writing? I have a presentation incoming week, and I am on the lookout for such information.. Diamond Blizz

Kind Regard

Juns

Best to Download

Post a Comment

My Blog List

SPONSORED LISTINGS


please give your donation

Twitter Updates

Related Websites