Solo Indonesia lan budaya kekeluargaanipun


also visit
the English languages version


Kala dinten setu kala wingi mantuk saking papan pagawean ban motor kulo gembos.Sanalika kula kaliyan garwa kula mandap lan nuntun sepeda motor kula.Sakjroning kula taksih mados mados tukang tambal ban ingkang paling cerak ngertos ngertos wonten sakgerombolan para mudho ingkang maringi petunjuk dateng pundhi tukang tambal ban paling cedhak.Kula radi kaget amargi kula mboten tanglet dateng poro mudo kalawau nanging para muda kalawau maringi petunjuk dateng kulo.

Dalunipun kulo kaliyan garwa niliki penakan wonten ing griya sakit.wonten ing griya sakit kulo ing radi kaget amargi griya sakit punika kados pasar kathah sanged tiyang ingkang tilik dalu punika.lajeng kula tanglet dateng sedherek kula ingkang wonten griya sakit.Kateranganipun griya sakit punika kados pasar amargi menawi wonten tiyang sakait sakkampung tilik sadaya ngantos nyewa bis.

Punika conto menawi tiyang tiyang solo utawi surakarta punika tata krama lan budaya kekeluargaanipun taksih caket sanged.

Monggo tindak dateng solo Indonesia

Mova Nugraha
www.businesssolo.com

www.businesssolo.com

2 comments:

yuniico said...

Job Feed Aggregator : salam kenal sobat, ini Bike Attachments dari yogyakarta

salam sukses

Indonesia News Aggregator
Dog Crates Article

Daily Topic said...

Thank you for another essential article. Where else could anyone get that kind of information in such a complete way of writing? I have a presentation incoming week, and I am on the lookout for such information.. Diamond Blizz

Kind Regard

Juns

Best to Download

Post a Comment

My Blog List

SPONSORED LISTINGS


please give your donation

Twitter Updates

Related Websites